Sunday, July 24, 2011

MENGENAL GRAF BAR KOMPONEN

Graf garis komponan mempunyai kesamaan dengan graf bar kompaun, kata kuncinya ialah memaparkan maklumat bilangan untuk beberapa tahun. Antara lain lagi ialah pelajar dapat mengenalpasti konsep ( bilangan) dalam soalan sama ada tersurat ataupun tersirat.


No comments:

Post a Comment