Sunday, July 24, 2011

MENGENAL GRAF BAR KOMPONEN

Graf garis komponan mempunyai kesamaan dengan graf bar kompaun, kata kuncinya ialah memaparkan maklumat bilangan untuk beberapa tahun. Antara lain lagi ialah pelajar dapat mengenalpasti konsep ( bilangan) dalam soalan sama ada tersurat ataupun tersirat.


KULIAH MINGGU 30

GRAF BAR KOMPONEN

BENTUK / JENIS SOALAN
1) JELAS
*mudah tentukan media
*pelajar tidak perlu memikirkan jenis media
*memberi kelebihan kepada pelajar untuk menjawab dengan cepat
Contoh soalan 1 :
Dengan menggunakan maklumat yang diberikan dalam petikan di bawah, sediakan graf garis yang sesuai untuk menunjukkan jumlah penerima faedah daripada Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO) antara tahun 2000 hingga 2004.
Media : graf garis komponen